google844845ad3563d3d6.html google-site-verification: google8405d54fd5c448d3.html

Naturcenter Tranbjerg

NaturcenterTranbjerg

Hvad er Naturcenter Tranbjerg?
Naturcenter Tranbjerg er et nystartet projekt, som tilbyder et unikt og anderledes læringsrum for alle børn og unge i Tranbjerg set i et sammenhængende 0 til 18 års perspektiv. Naturcentret kan benyttes af både skoler, daginstitutioner og Ung i Aarhus – Tranbjerg. Derudover stiller vi i Naturcenteret også vores faciliteter til rådighed for alle borgere i Tranbjerg, som har interesse i at bruge området og vores grej.

I foråret 2014 blev der nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra Tranbjerg Dagtilbud, Tranbjergskolen og Ung i Aarhus – Tranbjerg. Denne arbejdsgruppe har arbejdet med idéudvikling og aftaler med hensyn til opstart og løbende udvikling af Naturcenter Tranbjerg. Henning Jokumsen er ansat som projektkoordinator og står for den daglige drift af Naturcenteret.

Den nyetablerede bålhytte ved Tranbjerg Sø er en del af Naturcenterets samlede tilbud.

Indretning af Naturcenteret på Kirkevænget 339
Bygningerne og grunden har tidligere været benyttet som pædagogisk ledet legeplads, og danner nu rammen for læring og oplevelser for børn og unge med udgangspunkt i naturen og lokalmiljøet i Tranbjerg. Arbejdsgruppen samarbejder med Henning Jokumsen om at planlægge og gennemføre en anderledes indretning, der løbende vil blive udviklet, og som afspejler de behov og ønsker, som brugerne fremkommer med. Omdrejningspunktet for indretningen er læring om dyr og natur.

De indendørs faciliteter
Naturcentrets lokaler består bl.a. af et indendørs læringsrum, der kan benyttes som alternativt undervisningslokale, faglokale i naturfag (særligt Natur/Teknik) og indendørs lærings- og opholdsrum for daginstitutioner, hvor det er muligt at forberede og følge op på de aktiviteter, der foregår udendørs i lokalmiljøet. Der kan laves forskellige aktiviteter indendørs i mindre godt vejr, og køkkenet kan benyttes til at forberede mad, som kan laves over bål i Naturcenterets bålhytte.

Der er siddepladser til en hel klasse i lokalet, hvor de kan modtage instruktioner og evaluere praktisk-undersøgende aktiviteter. Nogle af Tranbjergskolens undervisningsmaterialer, som er særligt rettet mod faget Natur/Teknik, samles i depot og i selve lokalerne, og der kan for eksempel opstilles akvarier, hvor indsamlede smådyr fra vandhuller og sø kan studeres og bestemmes. I staldbygningen vil der blive opstillet stålborde/håndvask, som kan benyttes til mere ”grove” praktisk undersøgende aktiviteter.

 

De udendørs faciliteter

Staldbygningen benyttes derudover til dyrehold, som arbejdsgruppen mener, har stor læringsmæssig værdi for alle aldersgrupper. Naturcenteret har et mindre fårehold og et par kaniner, som vi har overtaget fra den tidligere legeplads. Dertil er der anskaffet kyllinger, som bliver til et mindre hønsehold, og vi har desuden nogle få ænder.

Ænderfaar

Naturcentret har også en mindre ko med kalv af racen Dexter. Koen har stor læringsmæssig værdi, når børn og unge skal lære om husdyr, forplantning, og om hvordan fødevarer produceres. Alle vil for eksempel kunne opleve, hvordan koen kan malkes og smage frisk mælk.

Vi arbejder på at lave en nyttehave i smukkere omgivelser end i dag. Vi er derfor i gang med at plante flere steder på grunden; blandt andet stauder, frugttræer og buske. Vi ønsker på sigt mere beplantning. Nyttehaven forberedes i efteråret og tages i brug til foråret.

Udeareal

Det store udendørs græsareal bliver primært benyttet som fold til får og kreaturer.

Grejbank
Vi er i færd med at indrette en togvogn til grejbank, og arbejdsgruppen er i gang med at samle materialer fra skole, dagtilbud og Ung i Aarhus i nogle lettilgængelige temakasser med udstyr. De kan bruges i forskellige læringsmæssige sammenhænge på alle niveauer i relation til naturen. Der er også grejkasser, som kan lånes med ned til bålhytten ved søen.

Udendørs Håndværk og Design
Materialer til udendørs Håndværk og Design er samlet i en af Naturcenterets togvogne. Her er udstyr til smedning, støbning, pileflet, snitning, stenhugning/skæring og anden relevant udendørs kreativ faglighed. Aktiviteterne kan kædes sammen med naturoplevelser og læring omkring naturmaterialer. Bålhytten ved søen kan ligeledes benyttes til kreative aktiviteter i forbindelse med udendørs Håndværk og Design.

Den sidste togvogn benyttes til værksted og opbevaring af praktisk vedligeholdelsesudstyr til bygninger og grund.

Henning Jokumsen er daglig leder af Naturcenter TranbjergOrganisering af Naturcenteret
Projektkoordinator Henning Jokumsen står for den daglige praktiske drift, vedligeholdelse og pasning af dyr. Derudover er Hennings rolle at koordinere de forskellige aktiviteter. Samarbejdspartnere og andre interesserede fra Tranbjerg kan altid henvende sig til Henning, som står til rådighed og kan hjælpe med at planlægge og gennemføre forskellige aktiviteter.

Mail: hbjo@aarhus.dk

Tlf: +45 24 61 00 10

 

Officiel åbning
Der vil i løbet af sensommeren/efteråret være en officel åbning af Naturcenteret. Datoer vil blive annonceret i løbet af august måned.

One Response to “Naturcenter Tranbjerg”

  1. Det lyder rigtig godt. Er helt sikker på at jeg kommer til den officielle åbning.

You must be logged in to post a comment.