google844845ad3563d3d6.html google-site-verification: google8405d54fd5c448d3.html

Hvordan begrundes pædagogisk arbejde i naturen?

Af | fra 22. august 2013 | 0 Kommentarer

Af Niels Ejbye-Ernst, Cand. pæd., VIA UC, Pædagoguddannelsen JYDSK

Læs den korte summary af artiklen her eller find den i sin fulde længde hos udeskole.dk her

Artiklen indledes med at præsentere naturbørnehaver i Danmark og i Norden. Indenfor de sidste 10-15 år er der opstået mange naturbørnehaver i Norge og Tyskland, inspireret af de danske naturbørnehaver fra 90’erne (Borge et al. 2003, Bickel 2001). Udviklingen af naturbørnehaver i Danmark sammenlignes med norsk og svensk udvikling. Derefter anslås artiklens tema med en fortælling, der indeholder generelle perspektiver på naturbørnehaver, og disse perspektiver inddrages efterfølgende gennem teoretiske synsvinkler. Fortællingen er sammenstykket ud fra mange besøg i danske naturbørnehaver i forbindelse med forskningsarbejde og repræsenterer en konkretisering af væsentlige problemstillinger fra pædagogisk arbejde i naturen, som danske pædagoger ønsker at præsentere børn for. Danske pædagoger vægter højt at lægge pædagogisk arbejde i naturen. Når dette begrundes argumenteres der med trivsel, børns leg, børns fantasi og kreative udvikling, samt at børn, der er meget i naturen, bliver vidende om naturen og interesserede i at passe på omgivelserne. I artiklen fremhæves fire forskellige perspektiver på pædagogisk arbejde i naturen: Et æstetisk/evolutionspsykologisk perspektiv, et naturvidenskabeligt perspektiv, et læreprocesperspektiv og et miljøperspektiv på pædagogisk arbejde i naturen. De fire perspektiver diskuteres ud fra læringsteoretiske og dannelsesteoretiske synsvinkler rettet mod pædagog og lærerprofessionen.

Ingen kommentarer til “Hvordan begrundes pædagogisk arbejde i naturen?”

You must be logged in to post a comment.